Gogle z gumk± SKI przezroczyste

43,59 z³

Gogle z gumk± SKI przezroczyste
Specjalna, odlewana rama zapewnia najwy¿szy komfort oraz wytrzyma³o¶æ.
Pole widzenia zosta³o zwiêkszone.
Technologia Cross Vent utrzymuje obieg powietrza i zapobiega zaparowaniu.
Odlewane soczewki z poliwêglanu o grubo¶ci 2mm zapewniaj± doskona³± odporno¶æ na uderzenie.
Gogle s± zgodne z norm± odporno¶ci na uderzenie ANSI Z87.1+ Przezroczyste gogle zabezpieczaj±ce przed odpryskami chemicznymi.
ESAB Revolution posiadaj± certyfikat CE zgodny z EN166’S.

Pasuj± do zestawienia z pó³mask± ELIPSE

Dodaj do koszyka:

  • Model: 0700012027
  • Waga: 0.2kg.
  • Dostpno: na magazynie
  • Wyprodukowano przez: ESAB


Dodano dnia: roda 17 marca, 2010

 

© WELDtrade.pl Wszelkie Prawa Zastrzeone. All Rights Reserved.