Jednoczê¶ciowa ¶cianka z napiêt± zas³on± foliow±

468,00 z³

Lekka konstrukcja Rurkowa pokryta epoksydow± farb± w kolorze niebieskim. Folia o grubo¶ci 0,4mm napiêta pomiêdzy górnym i dolnym elementem konstrukcyjnym.
Wymiary zmontowanego zestawu: szeroko¶æ 1,45m, wysoko¶æ 1,90m, wolna przestrzeñ od pod³o¿a 100mm, d³ugo¶æ stopy: 600mm

Do wyboru posiadamy w swojej ofercie ¶cianki w kolorach:
- ciemnozielonym matowym o przenikaniu S9,
- jasnozielonym o przenikaniu S4
- czerwon± zas³on± spawalnicz±
- prze¼roczyst± zas³on± ochronn± S0


w przypadku zamówienia prosimy o adnotacjê dotycz±c± koloru kurtyny.

Wszystkie kolory ¶cianek spawalniczych s± w jednej cenie.


Dodaj do koszyka:

  • Waga: 5kg.
  • Dostpno: brakDodano dnia: pitek 29 maja, 2009

 

© WELDtrade.pl Wszelkie Prawa Zastrzeone. All Rights Reserved.