RODO i Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności ("Polityka Prywatności") stanowi integralną część Regulaminu sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.weldtrade.pl. Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.weldtrade.pl Kupujący powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Kupujących.

ADMINISTRATOR DANYCH

1. Administratorem danych osobowych ("Dane") użytkowników sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.weldtrade.pl jest PHU SPAW z siedzibą w Białymstoku przy ul. Zuchów 29, NIP: 966-049-35-45, REGON: 050549402 (dalej "Administrator").

GROMADZONE DANE

2. Kupujący podaje Dane w formularzu rejestracyjnym oraz w formularzu zamówienia. Gromadzone Dane obejmują informacje takie jak imię i nazwisko Kupującego, adres mailowy, telefon, NIP, nazwa firmy oraz adres zamieszkania, a także adres dostawy.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH

3. Dane przetwarzane będą w celu wykonania Umowy zawieranej pomiędzy każdym z Kupujących a Administratorem w ramach działalności sklepu internetowego www.weldtrade.pl. Przetwarzanie danych obejmuje:

  • kontakt z Kupującymi (telefonicznie, mailowo i za pośrednictwem tradycyjnej korespondencji),
  • prowadzenie księgowości,
  • realizację złożonego zamówienia,
  • obsługę otrzymanych reklamacji oraz zgłoszeń,
  • zapewnienie obsługi konta i rozwiązywanie problemów technicznych,
  • zapewnienie obsługi usług płatniczych,
  • zapisywanie danych w plikach cookies,
  • organizację programów lojalnościowych,
  • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Dane nie będą przetwarzane w celach marketingowych i reklamowych.

CZY PODANIE DANYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

4. Podanie Danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację, a niepodanie tych Danych w procesie składania Zamówienia uniemożliwia jego realizację.

Wymagamy podania przez Kupującego następujących Danych, aby móc zawrzeć i wykonać Umowę: adres e-mail oraz hasło, imię i nazwisko, adres zamieszkania i dostawy, numer telefonu, ewentualnie NIP oraz nazwę i adres firmy.

Jeśli z jakiegoś powodu Kupujący nie poda powyższych Danych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć Umowy z Kupującym, a w konsekwencji Kupujący nie będzie mógł dokonać zakupu w naszym sklepie www.weldtrade.pl.

PRAWA KUPUJĄCEGO W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH

5. Kupujący ma prawo dostępu do treści Danych, ich sprostowania, aktualizacji, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych. Administrator zapewnia również Kupującym możliwość usunięcia Danych ze Zbioru Danych. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli Kupujący nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Kupującego.

Kupujący ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Danych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Przetwarzamy Dane Kupującego, dopóki nie wycofa on zgody na ich przetwarzanie. Kupujący może wycofać zgodę w dowolnym momencie w sposób, w jaki ją wyraził.

ZABEZPIECZENIE DANYCH

6. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych, a w szczególności zabezpiecza Dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Do przetwarzania są dopuszczane wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

7. Dane Kupujących udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze bądź wspomagają obsługę użytkowników www.weldtrade.pl. Uprawnionymi współużytkownikami Danych Kupujących będą także podmioty współpracujące ze sklepem www.weldtrade.pl przy wysyłce towarów, w szczególności firmy transportowe świadczące usługi wykonania dostawy.

Administrator nigdy nie udostępniał i nie będzie w przyszłości udostępniać Danych Kupujących do celów innych niż związanych z realizacją zamówienia.

Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane Dane Kupujących organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis www.weldtrade.pl obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.


Polityka cookies

Niniejsza polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do strony internetowej: www.weldtrade.pl, której właścicielem jest firma PHU SPAW.

1. Czym są pliki cookies ?

Pliki cookies to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność danego użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają one urządzenie użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.

2. Jakiego rodzaju plików cookies używa strona Weldtrade.pl i w jaki sposób je wykorzystuje ?

a) Sesyjne pliki cookies

Pliki cookies pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez Użytkownika i używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.

b) Pliki cookies służące do analiz

Pliki cookies pozwalające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny i umożliwiające ulepszanie działania oraz struktury serwisu.

c) Pliki cookies używane do targetowania

Pliki cookies zapamiętujące informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, umożliwiające proponowanie użytkownikom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji.

3. Usuwanie plików cookies.

Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookies. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies można uzyskać w ustawieniach danej przeglądarki internetowej (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera i innych).

wstecz
 

© WELDtrade.pl Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.