Przecinarki egzotermiczne

Egzotermiczne ciêcie polega na reakcji chemicznej (utlenianiu), która wystêpuje wtedy, gdy w miejsce ognia wstrzykujemy du¿± ilo¶æ tlenu. Temperatura reakcji egzotermicznej jest na poziomie 7200-7400stopni Celcjusza. Metoda jest niezmiernie wydajna i nadaje siê do ciêcia ¿elaznych i nie¿elaznych materia³ów. Ciêcie egzotermiczne u¿ywane jest wszêdzie tam gdzie nie jeste¶my w stanie zastosowaæ powszechnie stosowanych metod ciêcia (ciêcia plazmowego, Ciêcia propanowego lub acetylenowego). Metoda mo¿e byæ stosowana do ciêcia pod wod±.

Najczêstsze zastosowania tego sposobu ciêcia to:

  1. wycinanie( usuwanie) sworzni z tulei prowadz±cych potê¿nych konstrukcji d¼wigowych,
  2. ciêcie potê¿nych konstrukcji stalowych,
  3. ciêcie ¿elbetowych konstrukcji budynków itd

zobacz na czym polega ten sposób ciêcia


Brak produktw w tej kategorii.
 

© WELDtrade.pl Wszelkie Prawa Zastrzeone. All Rights Reserved.