Przecinarki plazmowe

CI犴IE PLAZMOWE TO ELEKTROPOWIETRZNA METODA RZDZIELANIA METALI

TROCH TEORII O CI犴IU PLAZMOWYM

Ci璚ie plazmowe jest to metoda polegaj帷a na wykorzystaniu 逝ku plazmowego pozwalaj帷ego na ci璚ie wszystkich materia堯w przewodz帷ych pr康 elektryczny. Znalaz豉 ona zastosowanie w przemy郵e w latach 50-tych ubieg貫go wieku. Rozw鎩 technologii ci璚ia oraz specjalistycznych urz康ze pozwoli na rozszerzenie zakresu zastosowa ci璚ia plazmowego z wcze郾iej rozwini皻ego ci璚ia stali austenitycznych i stop闚 lekkich o stale niskostopowe. Olbrzymi rozw鎩 tej technologii spowodowa, 瞠 w pewnych warunkach ci璚ie plazmowe sta這 si konkurencyjne dla takich proces闚 jak np. ci璚ie laserowe czy ci璚ie gazowe. Ponadto w zale積o軼i od wielko軼i produkcji, jak i potrzeby osi庵anej jako軼i powierzchni i powtarzalno軼i wymiar闚 procesy ci璚ia termicznego mog by prowadzone manualnie, p馧automatycznie i automatycznie (CNC).

Plazmotw鏎czy gaz, przep造waj帷 przez 逝k elektryczny jarz帷y si mi璠zy elektrodami, ulega jonizacji i dzi瘯i du瞠mu zag瘰zczeniu mocy wytwarza strumie plazmy (zjonizowanego gazu). Dysza zamontowana w palniku skupia 逝k plazmowy. Ch這dzone 軼ianki dyszy powoduj zaw篹anie kolumny 逝ku. Wysoka temperatura w j康rze 逝ku plazmowego i bardzo du瘸 pr璠ko嗆 strumienia plazmy (energia kinetyczna) to zjawiska powoduj帷e, 瞠 materia jest stopiony i wydmuchany ze szczeliny.
Gaz plazmotw鏎czy musi charakteryzowa si wysok entalpi i du膨 przewodno軼i ciepln oraz mo磧iwie najmniejszym potencja貫m dysocjacji i jonizacji oraz du篡m ci篹arem cz御teczkowym.
Do ci璚ia plazmowego wykorzystywane s m.in.:
- powietrze - najcz窷ciej stosowany gaz plazmotw鏎czy przy ci璚iu metalu, 
- argon - doskona造 sk豉dnik gazowy do zajarzenia i podtrzymywania 逝ku stosowany w mieszaninie z wodorem,
- wod鏎 - do ci璚ia stali austenitycznych i stop闚 lekkich u篡wany w po陰czeniu z argonem lub azotem,
- azot - zapewnia ci璚ie z du篡mi pr璠ko軼iami bez utlenienia kraw璠zi i ogranicza powstawanie nawis闚;
- tlen - stosowany do wydajnego ci璚ia stali niskostopowych gwarantuje uzyskanie g豉dkiej powierzchni ci皻ego materia逝, wolnej od nawis闚 i tlenk闚..
Do zalet ci璚ia plazmowego mo積a zaliczy:
- du膨 g豉dko嗆 ci皻ych powierzchni oraz mo磧iwo嗆 ukosowania i 興obienia plazmowego,
- pewny i powtarzalny zap這n 逝ku pilotuj帷ego niezale積ie od pokrycia ci皻ych materia堯w warstw rdzy lub lakieru,
- wyd逝穎ny czas pracy element闚 zu篡walnych dzi瘯i stosowaniu odpowiednich system闚,
- w pe軟i zautomatyzowane ci璚ie za pomoc system闚 maszynowych.

                         

Podstawowe parametry ci璚ia plazmowego to:
- nat篹enie pr康u w A.
- napi璚ie 逝ku w V.
- pr璠ko嗆 ci璚ia w m/min.
- rodzaj i ci郾ienie w MPa (bar) oraz nat篹enie przep造wu gazu plazmowego w l/min najnowszej generacji urz康zenia maj najni窺ze zapotrzebowanie w gaz plazmowy,
- rodzaj i konstrukcja elektrody.
- 鈔ednica dyszy zaw篹aj帷ej w mm.
- po這瞠nie palnika wzgl璠em ci皻ego przedmiotu.


Przy r璚znym ci璚iu plazmowym operator reguluje jedynie pr璠ko嗆 ci璚ia i odleg這嗆 dyszy od ci皻ego przedmiotu, a pozosta貫 parametry s sta貫, utrzymywane uk豉dem steruj帷ym urz康zenia na nastawionym przez operatora poziomie. Nat篹enie pr康u decyduje o temperaturze i energii 逝ku plazmowego. St康 wynika,瞠 gdy zwi瘯sza si nat篹enie pr康u, zwi瘯sza si pr璠ko嗆 ci璚ia lub przy danej pr璠ko軼i ci璚ia mo磧iwe jest ci璚ie materia堯w o wi瘯szej grubo軼i, lecz maleje znacznie trwa這嗆 elektrod. Zbyt du瞠 nat篹enie pr康u sprawia, e pogarsza si jako嗆 ci璚ia, zwi瘯sza si szeroko嗆 szczeliny, pojawiaj si zaokr庵lenia g鏎nych
kraw璠zi i odchylenie od prostopad這軼i. Zbyt ma貫 nat篹enie pr康u powoduje pocz徠kowo pojawienie si nawis闚 metalu przy dolnej kraw璠zi, a nast瘼nie brak przeci璚ia. Napi璚ie 逝ku plazmowego decyduje o sprawnym przebiegu procesu ci璚ia plazmowego i st康 musi by dok豉dnie sterowane. W zale積o軼i od nat篹enia pr康u napi璚ie 逝ku, ze wzgl璠u na bardzo du篡 stopie koncentracji plazmy 逝ku, wynosi 50 200 V. 毒鏚豉 pr康u musz wi璚 mie napi璚ie biegu ja這wego ok. 150 400 V. Dzi瘯i du瞠j energii cieplnej 逝ku plazmowego proces ci璚ia mo瞠 by prowadzony w stosunkowo szerokim zakresie pr璠ko軼i ci璚ia.
Pr璠ko嗆 ci璚ia decyduje o jako軼i ci璚ia, zw豉szcza w przypadku ci璚ia r璚znego. Gdy zwi瘯sza si pr璠ko嗆 ci璚ia, spada jako嗆 ci璚ia, maleje szeroko嗆 szczeliny ci璚ia, pojawia si trudny do usuni璚ia nawis metalu przy dolnej kraw璠zi i ostatecznie brak przeci璚ia. Zbyt ma豉 pr璠ko嗆 ci璚ia prowadzi do zwi瘯szenia szeroko軼i szczeliny ci璚ia i zaokr庵lenia g鏎nej kraw璠zi oraz wi瘯sz szeroko嗆 u g鏎y ni u do逝 szczeliny, jak i pojawienia si nawisu metalu i u la przy dolnej kraw璠zi. Pr璠ko嗆 wyp造wu strumienia plazmy z palnika oraz jego temperatura zale積e s od nat篹enia pr康u, 鈔ednicy i kszta速u dyszy zaw篹aj帷ej i
odleg這軼i palnika od ci皻ego przedmiotu, ale r闚nie od rodzaju gazu plazmowego i jego ci郾ienia. W zale積o軼i od rodzaju ci皻ego materia逝 s stosowane r騜ne gazy plazmowe. G堯wnie s to: tlen, powietrze ,azot, argon oraz mieszanki: argon wod鏎 i azot wod鏎. W pierwszych urz康zeniach do ci璚ia plazmowego by stosowany wy陰cznie argon i mieszanki argon wod鏎. Ze wzgl璠u na wysok cen tych gaz闚 rozw鎩 ci璚ia plazmowego zmierza nie tylko w kierunku zwi瘯szenia jako軼i i pr璠ko軼i ci璚ia, lecz r闚nie zast徙ienia argonu znacznie ta雟zymi gazami. Pocz徠kowo by to azot, a nast瘼nie powietrze i tlen. a podobne pr璠ko軼i ci璚ia przy mniejszym nat篹eniu pr康u.

 najnowsza generacja przecinarek plazmowych

 

zobacz jak s zabezpieczone najnowsze urz康zenia przed uszkodzeniem 

<
 

© WELDtrade.pl Wszelkie Prawa Zastrze穎ne. All Rights Reserved.