Rêkaw spawalniczy prawy dwoina bydlêca

49,00 z³

Skórzany rêkaw spawalniczy do prac w szczególnie uci±¿liwych i niedostêpnych miejscach wykonany z dwoiny bydlêcej. Miêkka skóra i du¿y rozmiar umo¿liwia skuteczn± ochronê ramienia spawacza przy wykonywaniu spawów sufitowych, na¶ciennych i podolnych. Stosowany wszêdzie tam gdzie wystêpuje znaczne zu¿ycie odzie¿y roboczej bawe³nianej. Wykonany wed³ug wymagañ normy EN 175 oraz posiada znak certyfikacyjny CE

.


Dodaj do koszyka:

  • Waga: 0.3kg.
  • Dostpno: na magazynieDodano dnia: czwartek 05 lutego, 2009

 

© WELDtrade.pl Wszelkie Prawa Zastrzeone. All Rights Reserved.