SPAWMIX PW-100

12,68 z┬│

Pasta antyodpryskowa SPAWMIX-PW100 jest profesjonalnym produktem, przeznaczonym do ochrony koñcówek pr±dowych oraz dysz gazowych uchwytów spawalniczych przed wtapianiem siê odprysków ciek³ego metalu podczas procesu spawania pó³automatycznego. Pasta nie zawiera szkodliwych substancji, jej u¿ycie nie ma negatywnego wp³ywu na procesy spawalnicze oraz nie powoduje wad spawalniczych w spoinach. Dopuszczony do obiegu handlowego przez Pañstwowy Zak³ad Higieny w Warszawie.

Dodaj do koszyka:

  • Model: Pasta spawmix 100
  • Waga: 0.28kg.
  • DostŕpnoŠ: na magazynie
  • Wyprodukowano przez: TECWELD


Dodano dnia: poniedzia│ek 10 listopada, 2008

 

© WELDtrade.pl Wszelkie Prawa Zastrze┐one. All Rights Reserved.