Zaciski biegunowe (masowe)

Przeznaczeniem tego typu zacisków wysoko-pr±dowych jest przekazanie energii pr±du spawania poprzez przewód powrotny urz±dzenia spawalniczego. Przy doborze zacisku nale¿y zwróciæ uwagê na jego obci±¿alno¶æ pr±dow± oraz sposób mocowania do spawanego detalu.

 

© WELDtrade.pl Wszelkie Prawa Zastrzeone. All Rights Reserved.