Regulamin

Sklep dost瘼ny pod adresem http://www.weldtrade.pl/ by klienci czuli si komfortowo i bezpiecznie, a zakupy dokonane w sklepie by造 zawsze udane. Sklep dzia豉 w oparciu o obowi您uj帷e przepisy prawa oraz z poszanowaniem dobrych obyczaj闚 w obrocie gospodarczym, w szczeg鏊no軼i maj帷 na wzgl璠zie standardy e-commerce w przedmiocie jako軼i towar闚 oraz obs逝gi przeprowadzanych transakcji.

 • I Definicje regulaminowe

 • II Postanowienia wst瘼ne regulaminu

 • III Procedura sk豉dania zam闚ie i moment zawarcia umowy sprzeda篡

 • IV Zap豉ta ceny za towar

 • V Realizacja dostawy – informacje

 • VI Procedura Reklamacyjna

 • VII Gwarancje

 • VIII Odst徙ienie od umowy – zwroty towar闚 w ramach odst徙ienia od umowy

 • IX Regulacje 鈍iadczenia us逝g drog elektroniczn

 • X Obowi您ki RODO i ochrona danych

 • X Postanowienia Ko鎍owe

Niniejszy regulamin, jest regulaminem o kt鏎ym mowa w art 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 鈍iadczeniu us逝g drog elektroniczn (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a tak瞠 reguluje warunki zawierania Um闚 sprzeda篡 w Sklepie internetowym, zgodnie z tre軼i innych ustaw, odpowiednio reguluj帷ych ten obowi您ek.

Klient ma prawo przed z這瞠niem zam闚ienia do negocjacji zapis闚 umowy ze Sprzedawc. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z mo磧iwo軼i zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowi您uj帷e przepisy prawa.


Za陰czniki do regulaminu:
 1. O鈍iadczenie o odst徙ieniu od umowy: PDF ODT
 2. O鈍iadczenie o odst徙ieniu od umowy - informacje: PDF
 3. Protok馧 reklamacyjny: PDF ODT

I. Definicje regulaminowe

Je瞠liz tre軼i Regulaminu nie wynika inaczej, poprzez poj璚ia zawarte w niniejszym Regulaminie nale篡 odpowiednio rozumie:

 1. REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z za陰cznikami; informuj帷y o obowi您kach oraz uprawnieniach dw鏂h Stron Umowy;

 2. STRONA – stron Umowy jest Kupuj帷y lub Sprzedawca; w przypadku poj璚ia Strony – rozumie si Kupuj帷ego oraz Sprzedawc 陰cznie;

 3. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGΜ汎 – Umowa zawarta na odleg這嗆 przez Strony, przy braku jednoczesnej obecno軼i dw鏂h Stron Umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kana堯w Komunikacji na odleg這嗆, dost瘼nych w Sklepie;

 4. KANAΧ KOMUNIKACJI – formy sk豉dania zam闚ie na odleg這嗆;

 5. SKLEP – sklep internetowy dost瘼ny pod adresem: http://www.weldtrade.pl/

 6. SPRZEDAWCA– Dionizy B帷zek prowadz帷y dzia豉lno嗆 gospodarcz pod nazw: P.H.U. „SPAW” Dionizy B帷zek, z siedzib w Bia造mstoku, pod adresem: ul. Zuch闚 29, 15-106 Bia造stok o numerze NIP: 9660493545, REGON: 050549402, wpisan do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej), o dodatkowym adresie wykonywanej dzia豉lno軼i: ul. Baranowicka 160, 15-506 Bia造stok.

 7. USΣGODAWCA -Dionizy B帷zek prowadz帷y dzia豉lno嗆 gospodarcz pod nazw: P.H.U. „SPAW” Dionizy B帷zek, z siedzib w Bia造mstoku, pod adresem: ul. Zuch闚 29, 15-106 Bia造stok o numerze NIP: 9660493545, REGON: 050549402, wpisan do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej), o dodatkowym adresie wykonywanej dzia豉lno軼i: ul. Baranowicka 160, 15-506 Bia造stok.

 8. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadaj帷a osobowo軼i prawnej, kt鏎ej ustawa przyznaje zdolno嗆 prawn, nabywaj帷a produkty za po鈔ednictwem adresu e-mail nale膨cego do sklepu internetowego, lub korzystaj帷a z formularza kontaktowego sklepu dost瘼nego pod adresem http://www.weldtrade.pl/

 9. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywaj帷a produkty za po鈔ednictwem Sklepu internetowego, telefonicznie lub mailowo w celu niezwi您anym bezpo鈔ednio z jej dzia豉lno軼i gospodarcz lub zawodow;

 10. KUPUJ。Y – Klient oraz Konsument 陰cznie;

 11. USΣGOBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadaj帷a osobowo軼i prawnej, kt鏎ej ustawa przyznaje zdolno嗆 prawn, korzystaj帷a z formularza kontaktowego;

 12. ZAM紟IENIE – z這穎na przez Kupuj帷ego za po鈔ednictwem strony internetowej oferta zawarcia umowy sprzeda篡;

 13. U玆TKOWNIK – ka盥y podmiot korzystaj帷y ze strony sklepu internetowego;

 14. UMOWA SPRZEDA玆 - umowa sprzeda篡 towaru zawarta pomi璠zy Sprzedawc a Kupuj帷ym za po鈔ednictwem Sklepu internetowego;

 15. PRODUKT – ka盥y przedmiot sprzedawany za po鈔ednictwem sklepu internetowego;

 16. FORMA PxTNO列I – forma zap豉ty za zam闚iony produkt, wybrana przez Kupuj帷ego podczas sk豉danego Zam闚ienia oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustale prowadzonych ze Sklepem w innej formie ni prezentowane na stronie internetowej formy p豉tno軼i;

 17. FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zam闚ionego produktu, wybrana przez Kupuj帷ego podczas sk豉danego Zam闚ienia lub w wyniku indywidualnych ustale prowadzonych ze Sklepem w innej formie ni prezentowane na stronie internetowej formy dostawy;

 18. DOKUMENT SPRZEDA玆 - faktura VAT lub Paragon, w zale積o軼i od wskaza Kupuj帷ego;

 19. ZAㄐCZNIKI – informacja o prawie odst徙ienia od umowy oraz wz鏎 formularza odst徙ienia od umowy;

 20. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbi鏎 zasad post瘼owania, przyj皻y w powszechnie obowi您uj帷ym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdzia豉nia nieuczciwym praktykom rynkowym, kt鏎y stosowany jest przez Sprzedawc;

 21. INFORMACJA – informacja o produkcie, znajduj帷a si przy zdj璚iu produktu, stanowi帷a opis najwa積iejszych okre郵e oraz charakterystyki danego produktu, umo磧iwiaj帷y Kupuj帷emu zapoznanie si z jego w豉軼iwo軼iami;

 22. KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez Kupuj帷ego produkt闚 w celu p騧niejszego ich zakupu;

 23. MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Kupuj帷ego w z這穎nym zam闚ieniu, pod kt鏎y ma zosta dostarczony zakupiony przez Kupuj帷ego produkt;

 24. MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w kt鏎ym Kupuj帷y lub inna upowa積iona do odbioru osoba obejmuje produkt b璠帷y przedmiotem zawartej umowy w posiadanie;

 25. ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODST·IENIA OD UMOWY – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawc jako adresy do sk豉dania okre郵onych o鈍iadcze, b璠帷e adresami do korespondencji;

 26. PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT 名IADCZENIA – wybrane przez Kupuj帷ego produkty lub us逝gi, b璠帷e przedmiotem Umowy lub przedmiotem 安iadczenia; w zakres przedmiotu Umowy wlicza si r闚nie 鈍iadczenie Dostawy produktu przez Sprzedawc, w przypadku wybrania przez Kupuj帷ego jednej z oferowanych przez Sprzedawc form dostawy produktu;

 27. USΣGI 名IADCZONE DROG ELEKTRONICZN – funkcjonalno軼i systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umo磧iwiaj帷e Us逝godawcy oferowanie okre郵onych technicznych rozwi您a jak umo磧iwienie mo磧iwo軼i z這瞠nia Zam闚ienia przez Formularz Kontaktowy znajduj帷y si w Sklepie Internetowym; bez jednoczesnej obecno軼i stron (na odleg這嗆), poprzez przekaz danych na indywidualne 膨danie Us逝gobiorcy, przesy豉ne i otrzymywane za pomoc urz康ze do elektronicznego przetwarzania, w陰cznie z kompresj cyfrow, i przechowywania danych, kt鏎e s w ca這軼i nadawane, odbierane lub transmitowane za pomoc sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

 28. SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umo磧iwiaj帷e transmisj;

 29. WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu;

II. Postanowienia wst瘼ne Regulaminu

 1. W豉軼icielem oraz administratorem sklepu internetowego dost瘼nego pod adresem: http://www.weldtrade.pl/ jest Dionizy B帷zek prowadz帷y dzia豉lno嗆 gospodarcz pod nazw: P.H.U. „SPAW” Dionizy B帷zek, z siedzib w Bia造mstoku, pod adresem: ul. Zuch闚 29, 15-106 Bia造stok o numerze NIP: 9660493545, REGON: 050549402, wpisan do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej), o dodatkowym adresie wykonywanej dzia豉lno軼i: ul. Baranowicka 160, 15-506 Bia造stok.

 2. Przedmiotem dzia豉lno軼i sklepu internetowego jest sprzeda detaliczna spawarek oraz innych towar闚 spawalniczych za po鈔ednictwem sieci Internet.

 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie s fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zosta造 legalnie wprowadzone na rynek polski.

 4. Sprzedawca ma obowi您ek dostarczenia Kupuj帷emu produkt闚 bez wad.

 5. Komunikacja ze Sprzedawc dokonywana przez Kupuj帷ego powoduje ponoszenie przez Kupuj帷ego koszt闚, jakie wynikaj z um闚 zawartych przez Kupuj帷ego z podmiotami trzecimi, za mo磧iwo嗆 korzystania z okre郵onych form komunikacji na odleg這嗆 Sprzedawca nie pobiera 瘸dnych dodatkowych op豉t ani 鈍iadcze za mo磧iwo嗆 komunikowania si z nim.

 6. Tre嗆 Regulaminu, w przypadku odr瑿nej decyzji Kupuj帷ego stanowi tre嗆 zawartej Umowy pomi璠zy Stronami. Tre嗆 Umowy zostaje stosownie do obwi您uj帷ych przepis闚 utrwalona oraz udost瘼niona Kupuj帷emu na trwa造m no郾iku, w celu zagwarantowania Kupuj帷emu mo磧iwo軼i powo豉nia si na niego w razie potrzeby.

 7. W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawc Kupuj帷y mo瞠 skorzysta z prawa do negocjacji warunk闚 Umowy lub zawrze ze Sprzedawc Umow w oparciu o niniejszy Regulamin.

 8. Sprzeda prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski.

 9. Klient ma mo磧iwo嗆 zapoznania si z kodeksem dobrych praktyk przedsi瑿iorc闚. Kodeks dobrych praktyk znajduje si w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdzia豉niu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dost瘼ne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/

 10. Ceny podane na stronie Sklepu internetowego wyra穎ne s w z這tych polskich i zawieraj podatek VAT.

 11. Kupuj帷y mo瞠 sk豉da zam闚ienia w Sklepie 24 godziny na dob 7 dni w tygodniu.

 12. Komunikacja ze Sprzedawc dokonywana przez Kupuj帷ego powoduje ponoszenie przez Kupuj帷ego koszt闚, jakie wynikaj z um闚 zawartych przez Kupuj帷ego z podmiotami trzecimi, za mo磧iwo嗆 korzystania z okre郵onych form komunikacji na odleg這嗆 Sprzedawca nie pobiera 瘸dnych dodatkowych op豉t ani 鈍iadcze za mo磧iwo嗆 komunikowania si z nim.

 13. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie maj na celu wy陰cza ani ogranicza jakichkolwiek praw Klienta b璠帷ego jednocze郾ie Konsumentem w rozumieniu przepis闚 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przys逝guj帷ych mu na mocy bezwzgl璠nie obowi您uj帷ych przepis闚 prawa. W przypadku niezgodno軼i postanowie niniejszego Regulaminu z powy窺zymi przepisami, pierwsze雟two maj te przepisy.

 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajd w豉軼iwe przepisy prawa obowi您uj帷e na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczeg鏊no軼i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

 15. W odniesieniu do um闚 zawieranych z Klientami b璠帷ymi przedsi瑿iorcami a maj帷ymi siedzib poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajd wy陰cznie w豉軼iwe przepisy prawa obowi您uj帷e na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczeg鏊no軼i te, kt鏎e zosta造 wymienione w ust. 14 powy瞠j.

 16. W odniesieniu do um闚 zawieranych z Klientami b璠帷ymi konsumentami maj帷ymi miejsce zwyk貫go pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajd wy陰cznie w豉軼iwe przepisy prawa obowi您uj帷e na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowanie w豉軼iwych przepis闚 prawa obowi您uj帷ych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawia jednak konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepis闚, kt鏎ych nie mo積a wy陰czy w drodze umowy, na mocy prawa, kt鏎e obowi您uje na terytorium pa雟twa, w kt鏎ym konsument ma miejsce zwyk貫go pobytu..

 17. Klienci mog uzyska dost瘼 do niniejszego Regulaminu w ka盥ym czasie za po鈔ednictwem linku zamieszczonego na stronie g堯wnej sklepu internetowego. Regulamin mo瞠 zosta utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim no郾iku danych.

 18. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawc ma mo磧iwo嗆 polubownego za豉twienia sprawy poprzez:

  a) zwr鏂enie si do sta貫go polubownego s康u konsumenckiego

  b) mediacj

  c) zwr鏂enie si do wojew鏚zkiego inspektora Inspekcji Handlowej

  d) uzyska bezp豉tn pomoc w sprawie rozstrzygni璚ia sporu od Federacji Konsument闚, korzystaj帷 z bezp豉tnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.

III. Procedura sk豉dania zam闚ie i moment zawarcia umowy sprzeda篡

 1. Klient mo瞠 sk豉da zam闚ienia w Sklepie 24 godziny na dob 7 dni w tygodniu poprzez stron internetow http://www.weldtrade.pl/ oraz mailowo pod adresem: sklep@weldtrade.pl.

 2. Odpowied ze strony Sklepu nast瘼uje w ci庵u 24 godzin od zg這szenia, w dni robocze od poniedzia趾u do pi徠ku z wy陰czeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach pracy sklepu.

 3. Sklep prowadzi sprzeda na terytorium Polski.

 4. Sklep wystawa paragon lub faktur VAT na sprzedawane produkty.

 5. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu przepis闚 Kodeksu cywilnego; stanowi zaproszenie do zawarcia umowy sprzeda篡.

 6. Z這瞠nie zam闚ienia stanowi ofert w rozumieniu kodeksu cywilnego, z這穎n Sprzedawcy przez Kupuj帷ego.

 7. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu przepis闚 Kodeksu cywilnego; stanowi zaproszenie do zawarcia umowy sprzeda篡.

 8. Z這瞠nie zam闚ienia stanowi ofert w rozumieniu kodeksu cywilnego, z這穎n Sprzedawcy przez Kupuj帷ego.

 9. Rejestracja i za這瞠nie poprzez formularz zam闚ienia jest mo磧iwy w闚czas, gdy Kupuj帷y b璠zie zarejestrowany na swoim koncie. Nie ma technicznej mo磧iwo軼i na z這瞠nie zam闚ienia poprzez formularz bez uprzedniej Rejestracji. Kupuj帷y, mo瞠 r闚nie z這篡 zam闚ienie bez rejestracji poprzez e-mail.

 10. W celu z這瞠nia zam闚ienia poprzez formularz Kupuj帷y powinien doda do „Koszyka” produkt, kt鏎y zamierza kupi. Dodanie produktu do „Koszyka” nie jest r闚noznaczne ze z這瞠niem zam闚ienia. Produkty mog by dodawane lub usuwane z „Koszyka”.

 11. „Koszyk” umo磧iwia Kupuj帷emu zarz康zanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie warto軼i zam闚ienia.

 12. Aby sfinalizowa zam闚ienie nale篡 doda do „Koszyka” wybrane przez siebie produkty. Kolejnym krokiem jest wybranie opcji „Zamawiam”. Klient w celu z這瞠nia zam闚ienia powinien wype軟i formularz zam闚ienia podaj帷 w formularzu dane niezb璠ne do realizacji przez Sprzedawc umowy, kt鏎ymi s: Imi/Nazwisko/Ulica/Miasto/Kod pocztowy/Kraj/Telefon/Adres e-mail oraz dokona Rejestracji Konta.

 13. W przypadku Kupuj帷ych, b璠帷ych jednocze郾ie przedsi瑿iorcami nale篡 wskaza dodatkowo Nazw firmy, Fax oraz NIP.

 14. Kolejnym etapem sk豉dania zam闚ienia jest okre郵enie sposobu p豉tno軼i oraz wysy趾i towaru.

 15. Po dokonaniu tych czynno軼i nale篡 wybra przycisk „Zamawiam i p豉c” w przypadku potwierdzenia z這穎nego zam闚ienia.

 16. Po z這瞠niu prawid這wego zam闚ienia, zam闚ienie uwa瘸 si za przyj皻e. Zam闚ienia z這穎ne w ten spos鏏 s potwierdzane mailowo lub telefonicznie. Za chwil zawarcia umowy uznaje si wys豉nie przez sklep potwierdzenia z這瞠nia zam闚ienia.

 17. Kupuj帷y mo瞠 dokona e-mailem lub telefonicznie zmiany w zam闚ieniu, lub wycofa zam闚ienie w ca這軼i, je瞠li nie zosta這 ono wys豉ne.

 18. Zam闚iony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupuj帷ego.

 19. Wysy趾a towaru przewa積ie nast瘼uje w ci庵u 2 do 7 dni.

IV. Zap豉ta ceny za towar

 1. Wszystkie ceny w Sklepie s cenami brutto, zawieraj帷ymi podatek od towar闚 i us逝g (VAT).

 2. Sklep przewiduje nast瘼uj帷e rodzaje p豉tno軼i:

  1. przedp豉ta – p豉tno嗆 przelewem – po otrzymaniu poczt elektroniczn potwierdzenia z這穎nego zam闚ienia

   na konto: 17 8060 0004 0000 3577 3000 0090

   P.H.U. „SPAW” Dionizy B帷zek, ul. Zuch闚 29, 15-106 Bia造stok

   okre郵aj帷 Tytu wp豉ty i podaj帷 Nr zam闚ienia i nazwisko Zamawiaj帷ego

  2. za pobraniem – p豉tno嗆 przy odbiorze towaru

 3. Kupuj帷y dokonuje zakupu towaru oraz zam闚ienia us逝gi wed逝g cen oraz wysoko軼i koszt闚 dostawy obowi您uj帷ych w chwili z這瞠nia zam闚ienia.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysoko軼i koszt闚 dostawy, w szczeg鏊no軼i w przypadku zmiany cennik闚 us逝g 鈍iadczonych przez podmiot realizuj帷y dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zam闚ie ju realizowanych.

V. Realizacja dostawy – informacje

 1. Dostawa nast瘼uje na adres wskazany przez Kupuj帷ego w zam闚ieniu.

 2. Zam闚iony towar dostarczany jest w spos鏏 wybrany przez Kupuj帷ego, podczas sk豉danego zam闚ienia.

 3. Koszt dostawy towaru do Kupuj帷ego ponosi Kupuj帷y.

 4. Je瞠li Sprzedawca nie mo瞠 spe軟i 鈍iadczenia z tego powodu, 瞠 towar nie jest dost瘼ny, niezw這cznie, najp騧niej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupuj帷ego, kt鏎y podejmie decyzj o dalszych losach z這穎nego przez niego zam闚ienia.

 5. Je瞠li Sprzedawca nie mo瞠 wykona 鈍iadczenia o w豉軼iwo軼iach indywidualnie zam闚ionych przez Kupuj帷ego z powodu przej軼iowej niemo積o軼i jego spe軟ienia, Sprzedawca mo瞠 za zgod Kupuj帷ego spe軟i 鈍iadczenie zast瘼cze, odpowiadaj帷e tej samej jako軼i i przeznaczeniu oraz za t sam cen lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony spos鏏.

 6. Kupuj帷y ma mo磧iwo嗆 wyboru innej formy dostawy ( przewo幡ika) ni oferowane na Stronie Sklepu internetowego. W takim przypadku jednak, ryzyko utraty, uszkodzenia oraz odpowiedzialno嗆 za przesy趾 z chwil wydania jej przez Sprzedawc przewo幡ikowi spoczywa na Kupuj帷ym.

 7. W przypadku sytuacji opisanej powy瞠j w pkt 6 informacja o odpowiedzialno軼i za przesy趾 przekazywana jest Kupuj帷emu przez Sprzedawc drog e-mail na wskazany adres kontaktowy po z這瞠niu zam闚ienia.

 8. Zaleca si, aby Kupuj帷y b璠帷y jednocze郾ie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miar mo磧iwo軼i dokona sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesy趾i i w obecno軼i przedstawiciela podmiotu realizuj帷ego dostaw (kurier, operator pocztowy, etc.) spisa odpowiedni protok馧. Sprawdzenie przesy趾i u豉twi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszcze od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesy趾i powsta貫go w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca si, aby Kupuj帷y skontaktowa si w miar mo磧iwo軼i w jak najszybszym czasie ze sprzedawc telefonicznie: 85 743 17 68 lub 85 732 19 29 wew 104 b康 na adres e-mail: sklep@weldtrade.pl

 9. Kupuj帷y, kt鏎y nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowi您any do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesy趾i i w obecno軼i przedstawiciela podmiotu realizuj帷ego dostaw (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodze mechanicznych przesy趾i powsta造ch w trakcie transportu klient powinien spisa protok馧 szkody i niezw這cznie skontaktowa si ze sprzedawc telefonicznie: 85 743 17 68 lub 85 732 19 29 wew 104 b康 na adres e-mail: sklep@weldtrade.pl

VI. Procedura Reklamacyjna

 1. W przypadku um闚 zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialno嗆 wobec Konsumenta na zasadach okre郵onych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne ( r瘯ojmia).

 2. Sprzedawca odpowiada z tytu逝 r瘯ojmi, je瞠li wada fizyczna zostanie stwierdzona przed up造wem dw鏂h lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a je瞠li przedmiotem 鈍iadczenia sprzeda篡 jest rzecz u篡wana przed up造wem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

 3. Roszczenie Konsumenta o usuni璚ie wady lub wymian rzeczy sprzedanej na woln od wad przedawnia si z up造wem roku, licz帷 od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcze郾iej ni przed up造wem dw鏂h lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a je瞠li przedmiotem sprzeda篡 jest rzecz u篡wana przed up造wem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

 4. W przypadku gdy okre郵ony przez Sprzedawc lub producenta termin przydatno軼i rzeczy do u篡cia ko鎍zy si po up造wie dw鏂h lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytu逝 r瘯ojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed up造wem tego terminu.

 5. Wada fizyczna polega na niezgodno軼i rzeczy sprzedanej z Umow. W szczeg鏊no軼i rzecz sprzedana jest niezgodna z Umow je瞠li:

  a) nie ma w豉軼iwo軼i, kt鏎e rzecz tego rodzaju powinna mie, ze wzgl璠u na cel w Umowie oznaczony albo wynikaj帷y z okoliczno軼i lub przeznaczenia;

  b) nie ma w豉軼iwo軼i, o kt鏎ych istnieniu Sprzedawca zapewni Kupuj帷ego, w tym przedstawiaj帷 pr鏏k lub wz鏎;

  c) nie nadaje si do celu, o kt鏎ym Kupuj帷y poinformowa Sprzedawc przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zg這si zastrze瞠nia co do takiego jej przeznaczenia;

  d) zosta豉 Kupuj帷emu wydana w stanie niezupe軟ym

 6. Na r闚ni z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje si publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, kt鏎a wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej dzia豉lno軼i gospodarczej, oraz osoby, kt鏎a przez umieszczenie rzeczy sprzedanej w swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odr騜niaj帷ego przedstawia si jako producent.

 7. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialno軼i okre郵onej w pkt 5c wy陰cznie w sytuacji gdy:

  a) udowodni, 瞠 zapewnie tych nie zna lub oceniaj帷 rozs康nie nie m鏬 zna;

  b) wyka瞠, 瞠 zapewnienia nie mog造 mie wp造wu na decyzj Konsumenta;

  c) tre嗆 zapewnie zosta豉 sprostowana przed zawarciem Umowy ze Sprzedawc

 8. Rzecz sprzedana ma wad fizyczn tak瞠 w razie nieprawid這wego jej zamontowania i uruchomienia, je瞠li czynno軼i te zosta造 wykonane przez Sprzedawc lub osob trzeci, za kt鏎 Sprzedawca ponosi odpowiedzialno嗆, albo przez Kupuj帷ego, kt鏎y post徙i wed逝g instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

 9. W przypadku Umowy z Konsumentem, je瞠li wada fizyczna zosta豉 stwierdzona przed up造wem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje si, 瞠 istnia豉 ona w chwili przej軼ia niebezpiecze雟twa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po up造wie roku od momentu wydania rzeczy obowi您ek wykazania, 瞠 wada istnia豉 w produkcie w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie.

 10. Konsument, je瞠li rzecz sprzedana ma wad, mo瞠:

  a) z這篡 o鈍iadczenie o 膨daniu obni瞠nia ceny;

  b) z這篡 o鈍iadczenie o odst徙ieniu od Umowy;

  c) 膨da wymiany produktu na wolny od wad;

  d) 膨da usuni璚ia wady

 11. Konsument, nie mo瞠 odst徙i od Umowy je瞠li wada jest nieistotna.

 12. Konsument, kt鏎y wykonuje uprawnienia z tytu逝 r瘯ojmi, jest obowi您any na koszt Sprzedawcy dostarczy rzecz wadliw na Adres Reklamacyjny, a je瞠li ze wzgl璠u na rodzaj rzeczy lub spos鏏 jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta by這by nadmiernie utrudnione, Konsument obowi您any jest udost瘼ni rzecz Sprzedawcy w miejscu, w kt鏎ym rzecz si znajduje. W razie niewykonania obowi您ku przez Sprzedawc Konsument jest upowa積iony do odes豉nia rzeczy na koszt i niebezpiecze雟two Sprzedawcy.

 13. Sprzedawca prosi, aby w celu u豉twienia procesu reklamacyjnego do陰czy opis niezgodno軼i towaru z Umow.

 14. Sprzedawca w ci庵u 14 (czternastu) dni ustosunkuje si do zg這szenia Konsumenta. W przeciwnym razie uwa瘸 si, 瞠 Sprzedawca uzna o鈍iadczenie lub 膨danie Konsumenta za uzasadnione.

 15. Sprzedawca, w przypadku 膨dania Konsumenta okre郵onego w pkt. 10 a lub b mo瞠 wymieni rzecz wadliw na woln od wad albo wad usun望, pod warunkiem, 瞠 nast徙i to niezw這cznie i bez nadmiernych niedogodno軼i dla Konsumenta.

 16. Je瞠li jednak, rzecz by豉 ju wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawc albo Sprzedawca nie uczyni zado嗆 obowi您kowi wymiany rzeczy na woln od wad lub usuni璚ia wady, nie przys逝guje mu prawo do wymiany rzeczy lub usuni璚ia wady.

 17. Konsument mo瞠, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawc usuni璚ia wady 膨da wymiany rzeczy na woln od wad albo zamiast wymiany 膨da usuni璚ia wady, chyba 瞠 doprowadzenie rzeczy do zgodno軼i z Umow w spos鏏 wybrany przez Konsumenta jest niemo磧iwe lub wymaga這by nadmiernych koszt闚 w por闚naniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawc, przy czym przy ocenie nadmierno軼i koszt闚 uwzgl璠nia si warto嗆 rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak r闚nie zwraca si uwag na niedogodno軼i, na jakie nara瘸豚y Konsumenta inny spos鏏 zaspokojenia roszczenia.

 18. Sprzedawca mo瞠 odm闚i zado嗆uczynienia 膨dania Konsumenta je瞠li doprowadzenie do zgodno軼i z Umow, rzeczy wadliwej w spos鏏 wybrany przez Konsumenta jest niemo磧iwe albo w por闚naniu z drugim, mo磧iwym sposobem doprowadzenia do zgodno軼i rzeczy z Umow wymaga nadmiernych koszt闚.

 19. W przypadku obni瞠nia ceny, obni穎na cena powinna pozostawa w takiej proporcji do ceny wynikaj帷ej z Umowy, w jakiej warto嗆 rzeczy z wad pozostaje do warto軼i rzeczy bez wady.

 20. Sprzedawca jest obowi您any wymieni rzecz wadliw na woln od wad lub usun望 wad w rozs康nym czasie bez nadmiernych niedogodno軼i dla Konsumenta.

 21. W sytuacji, gdy rzecz wadliwa zosta豉 zamontowana, Konsument mo瞠 膨da od Sprzedawcy demonta簑 i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na woln od wad lub usuni璚ia wady. W razie niewykonania ego obowi您ku przez Sprzedawc, Konsument jest upowa積iony do dokonania tych czynno軼i na koszt i niebezpiecze雟two Sprzedawcy.

 22. Sprzedawca mo瞠 odm闚i demonta簑 oraz ponownego zamontowania je瞠li koszt tych czynno軼i przewy窺za cen rzeczy sprzedanej.

 23. Konsument, w przypadku opisanym powy瞠j mo瞠 膨da od Sprzedawcy demonta簑 i ponownego zamontowania, jednak瞠 jest zobowi您any ponie嗆 cz窷 koszt闚 zwi您anych z tym w warto軼i przewy窺zaj帷ej cen rzeczy sprzedanej albo mo瞠 膨da od Sprzedawcy zap豉ty cz窷ci koszt闚 demonta簑 i ponownego zamontowania, do wysoko軼i ceny rzeczy sprzedanej.

 24. W przypadku um闚 zawieranych z Klientami nie b璠帷ymi jednocze郾ie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialno嗆 Sprzedawcy z tytu逝 r瘯ojmi jest wy陰czona.

 25. Zgodnie z terminami wskazanymi w pkt 2, 3 oraz 4 niniejszego dzia逝 Regulaminu Konsument mo瞠 z這篡 o鈍iadczenie o odst徙ieniu od mowy albo obni瞠niu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a je瞠li Konsument 膨da wymiany rzeczy na woln od wad lub usuni璚ia wady, bieg terminu do z這瞠nia o鈍iadczenia o odst徙ieniu od Umowy albo obni瞠niu ceny rozpoczyna si z chwil bezskutecznego up造wu terminu do wymiany rzeczy lub usuni璚ia wady.

 26. W przypadku dochodzenia przed s康em, s康em polubownym jednego z uprawnie z tytu逝 r瘯ojmi termin do wykonania innych uprawnie, przewidzianych Ustaw, przys逝guj帷ych Konsumentowi z tego tytu逝 ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zako鎍zenia post瘼owania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje si r闚nie do post瘼owania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnie z tytu逝 r瘯ojmi, przys逝guj帷ych Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez s康 zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zako鎍zenia prowadzonej mediacji.

 27. Bieg terminu do wykonywania uprawnie z tytu逝 r瘯ojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej rozpoczyna si od dnia w kt鏎ym Konsument dowiedzia si o istnieniu wady, a je瞠li Konsument dowiedzia si o istnieniu wady dopiero na skutek pow鏚ztwa podmiotu trzeciego – od dnia w kt鏎ym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze z podmiotem trzecim sta豉 si prawomocna.

 28. Je瞠li z powodu wady rzeczy sprzedanej Konsument z這篡 o鈍iadczenie o odst徙ieniu od Umowy albo obni瞠niu ceny, mo瞠 od 膨da naprawienia szkody kt鏎 poni鏀 przez to, 瞠 zawar Umow nie wiedz帷 o istnieniu wady, cho熲y szkoda by豉 nast瘼stwem okoliczno軼i, za kt鏎e Sprzedawca nie ponowi odpowiedzialno軼i a w szczeg鏊no軼i mo瞠 膨da zwrotu koszt闚 zawarcia Umowy, koszt闚 odebrania, przewodu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nak豉d闚 w takim zakresie, w jakim odni鏀 z nich korzy軼i a nie otrzyma ich zwrotu od osoby trzeciej oraz koszt闚 procesy.

 29. Powy窺ze nie uchybia przepisom powszechnie obowi您uj帷ym o obowi您ku naprawienia szkody na zasadach og鏊nych.

 30. W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawc up造w terminu nie wy陰cza uprawnie z tytu逝 r瘯ojmi.

 31. Adresem reklamacyjnym jest: P.H.U. „SPAW” Dionizy B帷zek, ul. Zuch闚 29, 15-106 Bia造stok.

VII. Gwarancja

 1. Towary sprzedawane za po鈔ednictwem Sklepu internetowego mog by obj皻e gwarancj producenta lub importera.

 2. Sprzedawca mo瞠 udziela gwarancji na sprzedawany towar.

 3. Szczeg馧owe warunki realizacji gwarancji s przedstawione w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

VIII. Odst徙ienie od umowy – zwroty towar闚 w ramach odst徙ienia od umowy

 1. Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, kt鏎y zawar umow na odleg這嗆, mo瞠 od niej odst徙i bez podania przyczyny i bez ponoszenia koszt闚, z wyj徠kiem koszt闚 okre郵onych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, sk豉daj帷 stosowne o鈍iadczenie na pi鄉ie w terminie czternastu dni od dnia dor璚zenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wys豉nie o鈍iadczenia przed jego up造wem. O鈍iadczenie mo積a wys豉 drog elektroniczn na adres: sklep@weldtrade.pl b康 te listownie na adres:

   P.H.U. „SPAW” Dionizy B帷zek, ul. Zuch闚 29, 15-106 Bia造stok

 2. O鈍iadczenie mo瞠 zosta z這穎ne na formularzu kt鏎y stanowi Za陰cznik do niniejszego Regulaminu i kt鏎e zosta這 wys豉ne do Konsumenta wraz z produktem, dost瘼nym r闚nie pod adresem http://www.weldtrade.pl/ lub w innej formie, zgodnie z ustaw o prawach Konsumenta.

 3. Wraz z o鈍iadczeniem, o kt鏎ym mowa w punkcie 1, Klienta prosi si r闚nie o przes豉nie informacji o aktualnym numerze konta, na kt鏎y nale篡 dokona zwrotu nale積o軼i.

 4. Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezw這cznie po otrzymaniu o鈍iadczenia o odst徙ieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysy豉ne jest na adres e-mail, podany przy Zam闚ieniu lub wskazany jako kontaktowy na z這穎nym o鈍iadczeniu o odst徙ieniu od umowy.

 5. W razie odst徙ienia od Umowy, Umowa jest uwa瘸na za niezawart.

 6. Konsument ma obowi您ek zwr鏂i produkt lub produkty niezw這cznie, nie p騧niej ni 14 dni od dnia, w kt鏎ym odst徙i od Umowy.

 7. Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od kt鏎ej odst徙i na w豉sne ryzyko oraz koszt.

 8. Konsument ponosi odpowiedzialno嗆 za zmniejszenie warto軼i produktu lub produkt闚 b璠帷ych przedmiotem Umowy, nast瘼uj帷e po korzystaniu z produktu lub produkt闚 w spos鏏 wykraczaj帷y poza zwyk造 zarz康 produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalno軼i oraz charakteru produktu.

 9. Sprzedawca niezw這cznie, nie p騧niej ni w terminie 14 dni od dnia otrzymania o鈍iadczenia o odst徙ieniu od Umowy przez Konsumenta, zwr鏂i Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego p豉tno軼i, w tym koszt dostarczenia produktu z zastrze瞠niem, 瞠:

 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu p豉tno軼i przy u篡ciu takiego samego sposobu zap豉ty, jakiego u篡 Konsument, chyba 瞠 Konsument wyra幡ie zgodzi si na inny spos鏏 zwrotu, kt鏎y nie wi捫e si dla niego z 瘸dnymi kosztami;

 11. w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny ni najta雟zy zwyk造 spos鏏 dostarczenia oferowany przez Sprzedawc, Sprzedawca nie jest zobowi您any do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych koszt闚;

 12. Konsument ponosi odpowiedzialno嗆 za zmniejszenie warto軼i produktu b璠帷e wynikiem korzystania z niej w spos鏏 wykraczaj帷y poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalno軼i o czym mowa w pkt. 8 powy瞠j;

 13. Konsument, w przypadku odst徙ienia od umowy zawartej na odleg這嗆 na us逝gi rozpocz皻e za zgod Konsumenta przed up造wem terminu odst徙ienia od Umowy, ma obowi您ek zap豉ty za 鈍iadczenia spe軟ione do chwili odst徙ienia od Umowy.

 14. Kwot zap豉ty oblicza si proporcjonalnie do zakresu spe軟ionego 鈍iadczenia, z uwzgl璠nieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Je瞠li cena lub wynagrodzenie s nadmierne, podstaw obliczenia tej kwoty jest warto嗆 rynkowa spe軟ionego 鈍iadczenia.

 15. Konsument nie ponosi koszt闚 dostarczania tre軼i cyfrowych, kt鏎e nie s zapisane na no郾iku materialnym, je瞠li nie wyrazi zgody na spe軟ienie 鈍iadczenia przed up造wem terminu do odst徙ienia od Umowy lub nie zosta poinformowany o utracie przys逝guj帷ego mu terminu prawa odst徙ienia od Umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsi瑿iorca nie dostarczy potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.

 16. Sprzedawca mo瞠 wstrzyma si ze zwrotem zap豉ty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odes豉nia, w zale積o軼i od tego, kt鏎e zdarzenie nast徙i wcze郾iej.

 17. Konsumentowi, zgodnie z art. 39 Ustawy o prawach konsumenta nie przys逝guje prawo do odst徙ienia od Umowy w przypadkach:

 • o 鈍iadczenie us逝g, je瞠li przedsi瑿iorca wykona w pe軟i us逝g za wyra幡 zgod Konsumenta, kt鏎y zosta poinformowany przed rozpocz璚iem 鈍iadczenia, 瞠 po spe軟ieniu 鈍iadczenia przez przedsi瑿iorc utraci prawo odst徙ienia od Umowy

 • w kt鏎ej cena lub wynagrodzenie zale篡 od waha na rynku finansowym, nad kt鏎ymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i kt鏎e mog wyst徙i przed up造wem terminu do odst徙ienia od Umowy;

 • w kt鏎ej przedmiotem 鈍iadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed逝g specyfikacji konsumenta lub s逝膨ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 • w kt鏎ej przedmiotem 鈍iadczenia jest rzecz ulegaj帷a szybkiemu zepsuciu lub maj帷a kr鏒ki termin przydatno軼i do u篡cia;

 • w kt鏎ej przedmiotem 鈍iadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz皻owanym opakowaniu, kt鏎ej po otwarciu opakowania nie mo積a zwr鏂i ze wzgl璠u na ochron zdrowia lub ze wzgl璠闚 higienicznych, je瞠li opakowanie zosta這 otwarte po dostarczeniu;

 • w kt鏎ej przedmiotem 鈍iadczenia s rzeczy, kt鏎e po dostarczeniu, ze wzgl璠u na sw鎩 charakter, zostaj nieroz陰cznie po陰czone z innymi rzeczami;

 • w kt鏎ej przedmiotem 鈍iadczenia s napoje alkoholowe, kt鏎ych cena zosta豉 uzgodniona przy zawarciu umowy sprzeda篡, a kt鏎ych dostarczenie mo瞠 nast徙i dopiero po 30 dni i kt鏎ych warto嗆 zale篡 od waha na rynku, nad kt鏎ymi przedsi瑿iorca nie ma kontroli;

 • w kt鏎ej konsument wyra幡ie 膨da, aby przedsi瑿iorca do niego przyjecha w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; je瞠li przedsi瑿iorca 鈍iadczy dodatkowo inne us逝gi ni te, kt鏎ych wykonania Konsument 膨da, lub dostarcza rzeczy inne ni cz窷ci zamienne niezb璠ne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo do odst徙ienia od Umowy przys逝guje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych us逝g lub rzeczy;

 • w kt鏎ej przedmiotem 鈍iadczenia s nagrania d德i瘯owe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz皻owanym opakowaniu, je瞠li opakowanie zosta這 otwarte po dostarczeniu;

 • o dostarczenie dziennik闚, periodyk闚 lub czasopism, z wyj徠kiem umowy o prenumerat;

 • zawartej na drodze aukcji publicznej;

 • o 鈍iadczenie us逝g w zakresie zakwaterowania, innych ni do cel闚 mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochod闚, gastronomii, us逝g zwi您anych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, je瞠li w Umowie oznaczono dzie lub okres 鈍iadczenia us逝gi;

 • o dostarczanie tre軼i cyfrowych, kt鏎e nie s zapisane na no郾iku materialnym, je瞠li spe軟ienie 鈍iadczenia rozpocz窸o si za wyra幡 zgod Konsumenta przed up造wem terminu do odst徙ienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsi瑿iorc o utracie prawa odst徙ienia od Umowy;

IX. Regulacje 鈍iadczenia us逝g drog elektroniczn

 1. Us逝godawca 鈍iadczy za po鈔ednictwem sklepu internetowego dost瘼nego pod adresem http://www.weldtrade.pl/ nast瘼uj帷e us逝gi elektroniczne:

  a) za這瞠nie i prowadzenie konta w sklepie internetowym

  b) newsletter

 2. 安iadczenie us逝g elektronicznych przez Us逝godawc jest bezp豉tne.

 3. Umowa o 鈍iadczenie us逝g elektronicznych polegaj帷ych na prowadzeniu konta w sklepie internetowym oraz 鈍iadczenia us逝gi newsletter zawarte s na czas nieoznaczony.

 4. Wymagania techniczne niezb璠ne do wsp馧pracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dost瘼em do Internetu, dost瘼 do poczty elektronicznej, przegl康arka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z w陰czon obs逝g JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z w陰czon obs逝g JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczo嗆 monitora 1024x768 pikseli.

 5. Us逝gobiorca jest zobowi您any do korzystania ze sklepu internetowego w spos鏏 zgodny z prawem i dobrymi obyczajami maj帷 na uwadze poszanowanie d鏏r osobistych i praw w豉sno軼i intelektualnej os鏏 trzecich. Us逝gobiorc obowi您uje zakaz dostarczania tre軼i o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z us逝g elektronicznych w spos鏏 bezprawnie zak堯caj帷y funkcjonowanie sklepu internetowego poprzez u篡cie okre郵onego oprogramowania lub urz康ze oraz rozsy豉nie lub umieszczanie w sklepie internetowym niezam闚ionej informacji handlowej.

 6. Us逝gobiorca mo瞠 sk豉da reklamacje zwi您ane ze 鈍iadczeniem us逝gi elektronicznej za po鈔ednictwem sklepu internetowego http://www.weldtrade.pl/ poprzez wys豉nie wiadomo軼i e-mail na adres poczty elektronicznej: sklep@weldtrade.pl lub pisemnie na adres: P.H.U. „SPAW” Dionizy B帷zek, ul. Zuch闚 29, 15-106 Bia造stok. Us逝godawca rozpatrzy reklamacj niezw這cznie, nie p騧niej ni w terminie 14 dni liczonych od dnia z這瞠nia reklamacji.

 7. Us逝godawca udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji na podany przez Us逝gobiorc adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez strony spos鏏.

X. Obowi您ki RODO i ochrona danych

 1. Zgodnie z przepisami Og鏊nego Rozporz康zenia dotycz帷ego Ochrony Danych Osobowych (rozporz康zenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119) firma PHU SPAW zobowi您uje si do ochrony danych osobowych. Dane te s gromadzone wy陰cznie w celu realizacji zam闚ie i nie s udzielane osobom trzecim. Klient ma prawo do wgl康u w swoje dane i ich poprawiania oraz do 膨dania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Wi璚ej informacji dotycz帷ych RODO znajduje si w zak豉dce "Polityka Prywatno軼i".

XI. Postanowienia ko鎍owe

 1. Rozw鎩 technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozw鎩 sklepu mog wp造n望 na zmiany w regulaminie.

 2. Zmiana tre軼i niniejszego regulaminu mo瞠 nast徙i po uprzednim poinformowaniu U篡tkownik闚 o zakresie przewidywanych zmian nie p騧niej ni w terminie 14 dni przed dniem ich wej軼ia w 篡cie.

 3. Zam闚ienia z這穎ne w trakcie obowi您ywania poprzedniej wersji regulaminu b璠 realizowane zgodnie z jego postanowieniami.

 4. Ewentualne spory powsta貫 pomi璠zy Sprzedawc a Klientem, kt鏎y jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane b璠 przez s康 powszechny w豉軼iwy zgodnie z przepisami Kodeksu post瘼owania cywilnego.

 5. Ewentualne spory powsta貫 pomi璠zy Sprzedawc a Klientem, kt鏎y nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane b璠 przez s康 powszechny w豉軼iwy ze wzgl璠u na siedzib Sklepu.

 6. U篡tkownicy mog kontaktowa si ze Sprzedawc w nast瘼uj帷y spos鏏:

  1. telefon: 85 743 17 68 lub 85 732 19 29 wew 104 w dniu robocze od poniedzia趾u do pi徠ku w godzinach 8:00 – 16:00, z wy陰czeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz w soboty w godzinach 09:00-13:00

  2. e-mail: sklep@weldtrade.pl

  3. pisemnie na adres: P.H.U. „SPAW” Dionizy B帷zek, ul. Zuch闚 29, 15-106 Bia造stok

 1. Nazwa sklepu internetowego Weldtrade.pl, adres pod kt鏎ym jest dost瘼ny: http://www.weldtrade.pl/ oraz wszelkie materia造 w nim si znajduj帷e stanowi przedmiot prawa autorskiego i podlegaj ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody w豉軼iciela sklepu jest zabronione.

 2. Niniejszy regulamin obowi您uje od dnia 25 grudnia 2014 roku


Za陰czniki do regulaminu:
 1. O鈍iadczenie o odst徙ieniu od umowy: PDF ODT
 2. O鈍iadczenie o odst徙ieniu od umowy - informacje: PDF
 3. Protok馧 reklamacyjny: PDF ODT


Uwaga: archiwalna wersja regulaminu obowi您uj帷a do 25 grudnia 2014 r.
wstecz
 

© WELDtrade.pl Wszelkie Prawa Zastrze穎ne. All Rights Reserved.